O nama PDF Ispis E-mail
Autor Mladen Horvatić, instruktor   

Ronilački klub Sisak – klub grada Siska

     Osnovan je 1972.godine pod imenom KLUB PODVODNIH AKTIVNOSTI SISAK. Od tada kontinuirano djeluje neprekidno provodeći planirane programske zadaće.Tijekom dugogodišnjeg postojanja klub je osposobio i školovao oko 500 ronilaca raznih kategorija od ronilaca na dah do najviše, instruktorske kategorije.Klub je udružen u Zajednicu tehničke kulture Hrvatske, Zajednicu športskih udruga i u matičnu ronilačku organizaciju HRVATSKI RONILAČKI SAVEZ.

     Preko HRS-a klub je član Hrvatskog olimpijskog odbora i CMAS-a  svjetske ronilačke organizacije tako da mu je osigurana i mogućnost međunarodnih službenih nastupa.

     Programske aktivnosti, a prvenstveno provođenje ronilačkih tečajeva vrši se prema programu Standardi Hrvatske ronilačke škole HRS-a verificiranom od strane Ministarstva prosvjete i športa i CMAS-a. Klub se u svom djelovanju oslanja na sve obvezatne zakone koji reguliraju ronilačke aktivnosti kao što su : Zakon o Tehničkoj kulturi. Zakon o športu, Zakon o udrugama, PRARO-Pravilo ronjenja HRS-a, Standardi hrvatske ronilačke škole te u skladu sa cijelim nizom drugih Pravilnika i odluka.

     Klub je organiziran u skladu sa Statutom koji propisuje načine upravljanja i organiziranost, a u klubu djeluje nekoliko sekcija: športska. ekološka, foto i hidroarheološka. Sve aktivnosti provode se na osnovu Plana i programa rada, a klub organizira i provodi u skladu sa istim odlazak i nastupe na raznim natjecanjima i akcijama, koje u principu imaju službeni karakter. Osim toga klub za sve članove organizira  stažna i trenažna ronjenja na moru i rijekama, osigurava treninge na bazenu te korištenje drugih športskih objekata i prostora. Klub također obavlja i ronilačke radove u skladu sa zakonskim propisima pribavljajući na taj način sredstva za kupovinu i održavanje skupe ronilačke opreme te za provođenje ostalih aktivnosti kluba.

     Svake godine instruktori RK Sisak provode tečajeve za razne ronilačke kategorije od ronilaca na dah-juniora i kadeta do ronilaca sa 1,2 i 3 zvjezdice prema programu Svjetske ronilačke organizacije CMAS i Hrvatskog ronilačkog saveza pa tako svi ronioci dobivaju međunarodnu licencu što im omogućava ronjenje bilo gdje u svijetu. Tečajevi se provode na bazenu SRC-a, sa završnim ispitom na moru. Osim toga u suradnji s SRC Sisak na bazenu se u sklopu obuke iz školskog programa za djecu 4. razreda osnovnih škola provodi se program upoznavanja s osnovama ronilačkog športa iz područja upoznavanja s opremom, fiziologijom i tehnikom ronjenja na dah. U suradnji sa Zajednicom tehničke kulture grada Siska svake godine provodi se  Mala škola ronjenja i podvodne fotografije u sklopu Kampa tehničke kulture u Dugoj uvali.

     Od samih početaka i postanka Ronilačkog kluba Sisak glavnina aktivnosti usmjeravana je na aktivno provođenje natjecateljskih aktivnosti. Planske aktivnosti na provedbi trenažnih procesa i nastupa od najnižih do najviših nivoa  natjecanja od početka se nalazi u planskim dokumentima kluba. Ekipe kluba natječu se u gotovo svim disciplinama i to: Podvodna orijentacija, Plivanje perajama i brzinsko ronjenje, Podvodne vještine i Plivanje perajama na velike udaljenosti – maratoni.

     Najveći uspjesi zadnjih godina ostvaruju se u svim disciplinama koje se odvijaju na bazenu zahvaljujući prvenstveno izgradnji zatvorenog bazena i optimalnim uvjetima za trening. No Klub se uspješno bavi organizacijom i nastupima na natjecanjima od daleke 1973 godine pa je tako bio domaćin velikog broja natjecanja koja su uspješno provedena.

     Ronilački klub Sisak je pri nadležnim tijelima uprave registriran kao neprofitna udruga građana. Svi punoljetni članovi kluba tvore skupštinu, a radom kluba upravlja izvršni odbor od šest članova na čelu s predsjednikom RK Sisak. Klub ima svoj statut i pravilnike usklađene s postojećim zakonskim propisima. Udružen je u Hrvatski ronilački savez, Zajednicu tehničke kulture grada Siska i Zajednicu tehničke kulture Županije Sisačko- moslavačke.

      Budući da se svojim nazivom Ronilački klub Sisak odredio kao gradski klub temeljne aktivnosti su usmjerene promicanju Grada Siska, ne zanemarujući pri tome i značaj Županije Sisačko-moslavačke.
Naime, bez izuzetno korektne suradnje sa Upravnim odjelima društvenih aktivnosti Županije Sisačko-moslavačke, Grada Siska, Zajednicom tehničke kulture Grada Siska i Županije Sisačko-moslavačke, savezom sportskih udruga Grada Siska i Županije-Sisačko-moslavačke, Muzejom Grada Siska, te svih gospodarskih subjekata s kojima surađujemo, a najviše zahvaljujući osobama koje prepoznaju i razumiju potrebe i značaj ovakvog kluba, Ronilački klub Sisak, je uspio održati kontinuitet kroz trideset godina.

Temeljni ciljevi kluba su:

  • razvitak i promidžba tehničke kulture, a osobito podvodnih tehničkih aktivnosti
  • populariziranje dostignuća i stvaralaca te zalaganje za razvoj, širenje i primjenu znanstvenih i tehničkih dostignuća po mjeri zakona održivog razvitka i čovjeka dostojnog života osobito u području podvodnih tehničkih aktivnosti  
  • unapređivanje stručnog rada i promidžba istraživanja (znanstvenih, tehničkih i dr.) i inovacija u ronilaštvu.
  • Sudjelovanje u humanitarnim akcijama i pružanje nesebične pomoći u prirodnim, tehnološkim i drugim nesrećama.

Ronilački klub Sisak svoje ciljeve ostvaruje kroz razne sekcije:

  • sportska sekcija
  • foto sekcija
  • ekološka sekcija
  • hidroarheološka sekcija

     Sukladno urbanističkoj koncepciji Starog Siska posebno ostvarenja na području arheološkog lokaliteta međunarodnog značaja, Ronilački klub Sisak formirao je hidroarheološku sekciju koja  pod stručnim nadzorom Muzeja Grada Siska izvodi i obavlja ronilačke radove u smislu vađenja, fotografiranja ili konzerviranja arheoloških nalaza u koritu rijeke Kupe.

Ažurirano Četvrtak, 30 Travanj 2009 16:55